Martin Hopland, arkitekt, partner
Simon Telle Brendmoe, arkitekt, partner
Henrik Skovli, arkitekt, partner
Andreas Rindal, arkitekt, partner

STUDIO IOOOO er et nyetablert arkitektkontor i Oslo. Vår hovedtanke er at ingen prosjekter er for små, og ingen for store – som unge og nyoppstartede er vi på leting etter erfaring innenfor alle feltene av vårt yrke. 

Vi har gjort en rekke mulighetsstudier og skisseprosjekter i diverse skalaer og ulik grad av kompleksitet, fra campusutvikling til karnapp. Vi har også erfaring fra mindre byggeprosjekter, men er nå sultne på å få bygget og ferdigstilt et større prosjekt.

Det å starte for seg selv har gitt oss rom for fleksibilitet og utforskning. Vi bruker dette rommet til å finne ut hva som er viktig for oss og hva som er god arkitektur. Ved å undersøke koblingen mellom bygning, tradisjon og kontekst prøver vi å ta et steg bort fra det konseptuelle og heller la oss inspirere og informere av det kontekstuelle – med en tro på at god arkitektur ligger i krysningspunktet mellom det ordinære og det magiske. 

Studioet er grunnlagt av Simon Telle Brendmoe, Lukas Hardoy, Martin Hopland, Andreas Rindal og Henrik Skovli. Hvis du har noen spørsmål, et prosjekt eller bare ønsker å slå av en prat – ta gjerne kontakt!