Simon Telle Brendmoe, arkitekt, partner
Henrik Skovli, arkitekt, partner

STUDIO IOOOO er et nyetablert arkitektkontor i Oslo. Vår hovedtanke er at ingen prosjekter er for små, og ingen for store – som unge og nyoppstartede er vi på leting etter erfaring innenfor alle feltene av vårt yrke. 

Vi har gjort en rekke mulighetsstudier og skisseprosjekter i diverse skalaer og ulik grad av kompleksitet, fra campusutvikling til karnapp. Vi har også erfaring fra mindre byggeprosjekter, men er nå sultne på å få bygget og ferdigstilt et større prosjekt.

Det å starte for seg selv har gitt oss rom for fleksibilitet og utforskning. Vi bruker dette rommet til å finne ut hva som er viktig for oss og hva som er god arkitektur. Ved å undersøke koblingen mellom bygning, tradisjon og kontekst prøver vi å ta et steg bort fra det konseptuelle og heller la oss inspirere og informere av det kontekstuelle – med en tro på at god arkitektur ligger i krysningspunktet mellom det ordinære og det magiske. 

Studioet er grunnlagt av Simon Telle Brendmoe og Henrik Skovli. Hvis du har noen spørsmål, et prosjekt eller bare ønsker å slå av en prat – ta gjerne kontakt!