DRESSED IN BRICK

Location: København, Danmark
Year: 2023
Status: Konkurranseforslag
Program: Pergola

3. plass i åpen arkitektkonkurranse for transformasjon av pergolaen på Studentergården i København.

Forslaget vårt er en funksjonell, kunstnerisk og romlig transformasjon. Eksisterende betongstruktur blir kledd med et lag teglstein. Buede nisjer gir sitteplasser under tak. Strukturen tilføres et nytt tak som gir sterkere romlig karakter; en oval åpning som gir lys- og skyggespill mot de buede nisjeveggene. I tillegg foreslår vi et nytt gulv i betong der eksiterende skulpturer av Kai Nielsen står, og grus i midten. Et bånd av murstein markerer overgangen til pergolaen.

Bilder fra topp til bunn:

1Foto av dagens pergola, innside
2Illustrasjon av konkurranseforslag, innside
3Foto av dagens pergola, front
4Illustrasjon av konkurranseforslag, front
5Situasjonsplan
6Plan, rød strek = eksisterende
7Langsnitt, rød strek = eksisterende
8Tverrsnitt, rød strek = eksisterende