EGTVED LANDSKABSMUSEUM

Location: Egtved, Denmark
Year: 2022
Status: Konkurranseforslag
Program: Museum

I denne konkurransen, om et nytt bronsjealdermuseum i Danmark, var fokuset vårt å unngå å tegne konvensjonelle bygg, men å snu den vanlige museumsbygningen på vrangen og viske ut skillet mellom ute og inne, for å skape gode uterom som kunne integreres i landskapet. Resultatet er et prosjekt i skjæringspunktet mellom arkitektur, skulptur og landskap: et prosjekt som kan være åpent og ubemannet på samme tid.

Egtvedpigens Gravhøj(haug) er et bronsealdermonument med en sterk historie som vi ønsket å fremheve ved å arbeide med og grave i landskapet. Vi tror at elementene vi tegnet ville underordnet seg, og forsterket gravhaugens monumentalitet, slik at den kunne beholde sin plass i hierarkiet som hovedattraksjon. Forslaget svarer på forholdet til gravhaugen gjennom tre landskapstrekk: SKÅLEN, SLISSEN OG VEGGENE.

Illustrasjoner fra topp til bunn:

1Illustrasjon av skålen
2Illustrasjon av slissen
3Situasjonsplan
4Situasjonsplan
5-7Aksonometri
8Planer