LOFT JØRPELAND

Location: Jørpeland
Year: 2023
Status: Pågående
Program: Bolig

En kunde kom til oss med et ønske om å transformere loftet. Det ble gjort en mulighetsstudie om hvilke kvaliteter som eksisterer i det gamle rå-loftet.
Fra bod og lagring til en tenkestue. For å slippe inn mer lys i loftet blir det satt inn et karnapp som etablerer en sone innad på loftet med vekt på den flotte utsikten ut mot Ryfylke og fjorden. Hovedvekten av mulighetsstudien ble karnappet og utformingen av den. Men resten av loftet har også et planlagt ansiktsløft. 
Et plassbygget lounge til lesing og skriving i enden av rommet, med et sirkulært vindu for å slippe lyset inn. 

Prosjeket handler om å tegne et vakker tilbygg, uten at det går på bekostning av verken husets uttrykk eller loftets kvalitet. 

Bilder fra topp til bunn:

1Interiørillustrasjon med utsikt mot fjorden
2Interiørdetalj av karnappets lufteluke
3Plan
4Snitt