NTNU 1960__2060

Location: Trondheim
Year: 2022
Status: Mulighetsstudie
Program: Campusutvikling

Vi har i samarbeid med NTNU gjort en mulighetsstudie i forbindelse med omstruktureringen av NTNUs campus på Gløshaugen. Studien resulterte i to bøker med strategiske intervensjoner. Studiet fokuserer på kvalitet over tid og er utformet med hovedvekt på sted og konstruksjon.

Del I gir en oversikt over tilgjengelige arealer og dokumenterer bruken av dem. Hvilke kvaliteter har disse rommene, og hvordan kan de utnyttes bedre med tanke på effektivitet og kvalitet over tid? Del I tar sikte på å etablere en felles forståelse av dagens situasjon og tjene som en bok med tegninger av rommene som for tiden brukes av arkitektur-, kunst- og designfakultetene.

Del II fokuserer på romlige prinsipper og kvaliteter fremfor spesifikke brukergrupper og deres respektive umiddelbare ønsker. Funksjonskravene til studenter, ansatte, lærere og forskere endrer seg raskere enn de fysiske strukturene rekker å henge med på, derfor har intensjonen vært å jobbe med hvordan omlegging av sirkulasjon og rom kan skape et bedre lærings- og arbeidsmiljø med gode romlige kvaliteter over tid.

Bilder fra topp til bunn:

1Aksonometrisk detalj av ny stillaskonstruksjon i auditoriene
2Plan, Sentralbygget 1.etg
3Plan, Sentralbygget 3.-12.etg
4-12Utdrag fra bøkene