TØNSBERG FALLSKJERMKLUBB

Location: Tønsberg
Year: 2022
Status: Ferdigstilt
Program: Transformasjon

Vi har designet nye fasiliteter for Tønsberg Fallskjermklubb. Utgangspunktet til klienten var en samling av gamle kontorbrakker, som skulle transformeres til et nytt klubbhus. For å imøtekomme klubbens voksende medlemsbase og stadig økende krav. 

I den nye planen for området plasserte vi klubbhuset som en barriere mellom parkeringsplassen, og Tønsberg, og Fallskjermklubbens områder. Det skaper en sosial sone der hoppere av alle aldre og erfaring kan dele historier og teknikker. Samtidig som de har klar sikt til landingssonen. For å knytte dem på bakken og de i luften så tett som mulig.
Klubben blir drevet av ildsjeler som heller vil hoppe i fallskjerm enn å tenke på vedlikehold. Som medførte at det ble valgt stålplater i fargen Himmelblå på både fasader og tak. Som også speiler logoen til klubben, men også den åpne blå himmelen de holder så kjær.

Et fokuspunkt i prosjektet var takets utforming. Inspirert av formen til en fallskjerm. Et pek til den livsviktige beskytningen hopperne benytter seg av. Dette valget resonnerte med klubbens ånd.

Bilder fra topp til bunn:

1Foto mot den sosiale sonen
2Situasjonsplan
3Sørfasade
4Konsepttegning
5Foto av klubben
6Foto mot landingssonen
7Foto fra galleriet
8Takdetalj
9Dusjdetalj
10Vaierdetalj